Z przyjemnością i dumą informujemy, że artykuł „DiagSet: a dataset for prostate cancer histopathological image classification” został opublikowany na łamach Nature – jednego z najlepszych i najbardziej szanowanych czasopism naukowych na świecie.

Publikacja związana jest z prowadzonym w latach 2017-2020 przez Diagnostykę Consilio – spółkę należącą do Grupy Diagnostyka – projektem „System automatycznej analizy i rozpoznawania obrazów histopatologicznych”, współfinansowanym ze środków UE w ramach grantu przyznanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Wyniki projektu były także prezentowane na konferencjach międzynarodowych i ogólnopolskich.

Serdecznie zapraszamy do lektury – artykuł dostępny jest na stronie:nDiagSet: a dataset for prostate cancer histopathological image classification | Scientific Reports (springer.com)

Publikacja w „Nature” jest potwierdzeniem potencjału naukowego, ludzkiego, technicznego i organizacyjnego Spółek z Grupy Diagnostyka, a w szczególności Diagnostyki Consilio i Diagnostyki S.A. do prowadzenia projektów B+R.

Wkład w realizację projektu pracowników Diagnostyki i Diagnostyki Consilio

Projekt został zrealizowany przez pracowników Diagnostyki i Diagnostyki Consilio przy udziale merytorycznym badaczy z AGH.

Projekt nie doczekałby się realizacji bez wielkiego zaangażowania:

  • ówczesnego Zarządu Diagnostyki, w szczególności decyzji i determinacji Prezesa Jakuba Swadźby, Wiceprezeski Barbary Kopeć i Wiceprezesa Wacława Dziurzyńskiego,  którzy dostrzegając potencjał projektu  osobiście wspierali realizację projektu.
  • Jolanty Kołodziejczyk, która w nadzwyczajny sposób potrafiła włączyć niełatwe zadania związane z realizacją projektu do tak złożonego organizmu jakim jest pracownia patomorfologiczna.
  • Pawła Wąsowicza, który jest autorem rozwiązań i architektem systemu. Paweł rozpoznał potencjał modeli AI już w 2016 roku i skutecznie zastosował ich możliwości w naszych projektach i systemach. Dodatkowo dopisał do powstałego systemu mechanizm automatycznego wypisywania propozycji tekstu diagnozy.
  • Nie do przecenienia jest rola i merytoryczny wkład ówczesnego Dyrektora Pionu IT Piotra Sitkowskiego, który jest współautorem publikacji.
  • Agnieszki Kwietniewskiej-Śmietany, która była odpowiedzialna za przygotowanie wniosku o dofinansowanie, prowadziła i rozliczyła cały projekt.

 

Perspektywa

Potencjał innowacyjny spółek Grupy Diagnostyka jest duży, co potwierdzają dotychczasowe publikacje i konferencje naukowe. W związku z tym, w październiku 2023 r. Prezes Jakub Swadźba zdecydował o utworzeniu Działu Badań i Zrównoważonego Rozwoju (DBiZR), by ten dalej inicjował, koordynował i rozliczał działalność badawczo-rozwojową Diagnostyki.

Mamy nadzieję, że to bezprecedensowe osiągnięcie biznesowe i naukowe będzie motywacją do dalszych przedsięwzięć badawczo-rozwojowych, które budują pozycję Diagnostyki jako innowacyjnej, nowoczesnej, odważnej w inwestowaniu firmy, która korzysta z najbardziej nowoczesnych rozwiązań, ale także je tworzy na skalę światową.

Dział Badań i Zrównoważonego Rozwoju zapewnia o swojej gotowości i otwartości do tego, by realizować następne innowacyjne pomysły zmieniające firmę i branżę diagnostyczną, aby na koniec dnia lepiej i sprawniej badać pacjentów.