Komunikat o zmianie Informatora Medycznego

Szanowni Państwo,

Zgodnie z §10 Regulaminu od dnia 23.02.2024 r. informujemy, że z dniem 25.03.2024 r. nastąpi zmiana wskazanego Regulaminu w następującym zakresie:

§2

Usługa Informatora Medycznego polega na przesyłaniu przez Diagnostykę  na podany przez użytkownika adres e-mail materiałów edukacyjnych, naukowych dotyczących diagnostyki laboratoryjnej zawierające informacje o prowadzonej działalności.

Zostanie zmieniony na:

§2

Usługa Informatora Medycznego polega na spersonalizowanym przesyłaniu przez Diagnostykę  na podany przez użytkownika adres e-mail materiałów edukacyjnych, naukowych dotyczących diagnostyki laboratoryjnej zawierające informacje o prowadzonej działalności.