26 października w Łodzi odbyła się konferencja “Pomyślne starzenie się - co możemy zrobić dla polskich Seniorów?”, poruszająca istotne aspekty życia seniorów w Polsce. Spotkanie było także okazją do oficjalnego zaprezentowania wyników III edycji Raportu “„Ocena potrzeb w zakresie wsparcia dla Seniorów w Polsce 2023”, którego Diagnostyka - jak przed rokiem - miała przyjemność zostać partnerem.

Fundacja SeniorApp po raz kolejny zaprosiła do współpracy szerokie grono ekspertów, których naukowe i zawodowe drogi skupiają się wokół głównych obszarów tematycznych: zdrowia, technologii oraz życia społecznego obecnych i przyszłych seniorów. Publikację raportu objęli patronatem m.in. prof. dr hab. Elżbieta Żądzińska, Rektor Uniwersytetu Łódzkiego czy prof. dr hab. n. med. Radzisław Kordek, Rektor Uniwersytetu Medycznego w Łodzi czy dr hab. Wojciech Welskop.

Podczas konferencji autorzy Raportu przedstawili jego wyniki, a także poddali je debacie podczas czterech paneli dyskusyjnych z udziałem ekspertów: przedstawicieli podmiotów samorządowych, organizacji pozarządowych, instytucji naukowych, medycznych, społecznych. Do dyskusji został zaproszony dr. n. med. Tomasz Anyszek, Pełnomocnik Zarządu ds. Medycyny Laboratoryjnej w Diagnostyce.

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do pobrania cyfrowej wersji tegorocznej edycji Raportu. To doskonała okazja by zrozumieć, czego seniorzy potrzebują i jak możemy działać na rzecz poprawy ich życia. Więcej informacji na ten temat na stronie: https://seniorapp.pl/ocena-potrzeb-w-zakresie-wsparcia-dla-seniorow-w-polsce-2023

seniorup

Wydawcami Raportu są Fundacja SeniorApp oraz startup SeniorApp

Fundacja SeniorApp jako organizacja społecznie odpowiedzialna tworzy programy mające na celu przełamywanie barier w dostępie do technologii dla osób wykluczonych, aby umożliwić im sprawne poruszanie się w świecie cyfrowym. Zespół Fundacji SeniorApp organizuje konsultacje i szkolenia z obsługi urządzeń mobilnych i bezpieczeństwa w sieci. Tworzy społeczność ludzi, którzy dzielą się swoim czasem i umiejętnościami pomagając innym. Stale rozwija i dostosowuje działania do aktualnej sytuacji oraz pojawiających się potrzeb osób, które wymagają wsparcia i opieki.

SeniorApp to startup i twórca platformy, której celem jest przekraczanie barier technologicznych w łatwym i intuicyjnym systemie codziennej pomocy dla osób starszych i z niepełnosprawnością, w myśl zasady: “Technologia dla Seniora”. Aplikacja, w łatwy i bezpieczny sposób, umożliwia osobom potrzebującym znalezienie pomocy i wsparcia, w krótkim czasie, w swoim sąsiedztwie. Jednocześnie, pozwala osobom chcącym pomagać na zaoferowanie swojej pomocy, aktywizuje także osoby bezrobotne i daje szansę na dodatkowy dochód.

raport seniorup