Pod koniec lutego Diagnostyka S.A. dołączyła do grona Pracodawców RP – najstarszej oraz największej organizacji zrzeszającej przedsiębiorców w Polsce.

Pracodawcy RP to organizacja skupiająca różne firmy i przedsiębiorstwa, niezależnie od branży czy sektora gospodarki. Celem związku jest reprezentowanie interesów pracodawców wobec organów państwowych, organizacji społecznych i innych instytucji. Organizacja działa na rzecz wspierania przedsiębiorczości, tworzenia przyjaznego środowiska biznesowego oraz promowania innowacji i rozwoju gospodarczego. Związek Pracodawców RP reprezentuje swoich członków w dialogu z rządem, parlamentem, organizacjami pracowniczymi i innymi interesariuszami.

Cieszymy się, że Diagnostyka dołączyła do grona Pracodawców RP – wierzymy, że stworzy to okazję do dzielenia się doświadczeniem i wiedzą, a także wspierania inicjatyw na rzecz przedsiębiorczości oraz współpracy z innymi liderami branżowymi.