Miło nam poinformować o publikacji najnowszej pracy naukowej pracowników Działu Medycznego oraz Działu Badań i Zrównoważonego Rozwoju Diagnostyki - Emilii Martin, Tomasza Anyszka, Andrzeja Panka oraz Pawła Wąsowicza, pod kierownictwem prof. Jakuba Swadźby.

Praca zatytułowana “High Concentration of Anti-SARS-CoV-2 Antibodies 2 Years after COVID-19 Vaccination Stems Not Only from Boosters but Also from Widespread, Often Unrecognized, Contact with the Virus” została opublikowana w specjalnym wydaniu czasopisma medycznego Vaccines – 2nd Edition of Antibody Response to Infection and Vaccination.

 

W badaniu wzięło udział 99 osób, które przyjęły szczepionkę Pfizer/BioNTech przeciwko COVID-19. Odpowiedź humoralną na szczepienie (przeciwciała IgG przeciw białku kolca (S) wirusa SARS-CoV-2) oraz powstającą w wyniku przechorowania (przeciwciała IgG przeciw białku nukleokapsydu (N) wirusa SARS-CoV-2) oceniano za pomocą testów na co dzień stosowanych w laboratoriach Diagnostyka. Analizie poddano także dane z ankiet.

 

Dwa lata po szczepieniu, u 100% badanych wykryto przeciwciała IgG przeciwko białku kolca wirusa SARS-CoV-2. Stężenie przeciwciał utrzymywało się na bardzo wysokim poziomie (mediana 3600 BAU/ml), porównywalnym z tym zaobserwowanym bezpośrednio po szczepieniu. Jednocześnie odnotowano znaczny wzrost seropozytywności w klasie IgG przeciwko nukleokapsydowi SARS-CoV-2 – przeciwciała świadczące o przechorowaniu były obecne u  33% badanych.

Zaobserwowano, że osoby w starszej grupie wiekowej miały wyższe stężenie przeciwciał anty-S, a zapadalność na COVID-19 w tej grupie była niższa.

Zanalizowano też wpływ przyjęcia dawki przypominającej szczepionki oraz zachorowania na zmianę stężenia przeciwciał na przestrzeni ostatniego roku obserwacji. Wzrost zanotowano jedynie u badanych, którym podano dawkę przypominającą, ale u pozostałych osób stężenie było nadal wysokie – prawdopodobnie w wyniku odporności zastymulowanej kontaktem z wirusem.

 

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z pełnym artykułem na stronie: https://www.mdpi.com/2076-393X/12/5/471