Diagnostyka + Vitalabo

Z przyjemnością informujemy, że zgodnie z przyjętym wcześniej planem połączenia, spółka Vitalabo Laboratoria Medyczne Sp. z o.o. (dalej „Vitalabo”) oraz spółka Diagnostyka S.A. (dalej „Diagnostyka”), dokonały z dniem 29.03.2024 roku formalnego połączenia (na zasadzie art. 492 § 1 ust. 1) Kodeksu spółek handlowych), poprzez przejęcie spółki Vitalabo przez Diagnostykę. Ponadto informujemy, że połączenie nie wpływa na ważność umów, kontraktów i innych zawartych przez Vitalabo, a wszelkie zobowiązania z nich wynikające będą od dnia 30.03.2024 roku wykonywane przez Diagnostykę. Należące już od kilku lat do Grupy Diagnostyka laboratorium Vitalabo to jedna z czołowych firm diagnostycznych w Polsce, operująca na terenie Polski północnej i północno-zachodniej. Strategiczne połączenie obu spółek otwiera nowe możliwości zapewnienia kontrahentom i pacjentom dostępu do jeszcze szerszej gamy badań i usług oraz najnowszych technologii w dziedzinie diagnostyki medycznej. Integracja obu firm umożliwi też efektywniejsze wykorzystanie zasobów oraz zwiększy zdolność do innowacji poprzez połączenie wiedzy i doświadczenia obu zespołów.

Plan połączenia do pobrania.

29.03.2023 r.