II Mazowiecki Dzień Diagnosty Laboratoryjnego

11 maja w Warszawie z okazji obchodzonego w maju Dnia Diagnosty Laboratoryjnego, odbyła się Konferencja naukowo-szkoleniowa “Diagnostyka laboratoryjna odpowiedzią na potrzeby kliniczne”.

II Mazowiecki Dzień Diagnosty Laboratoryjnego, to wydarzenie zainicjowane w ubiegłym roku przez Region Centralno-Wschodni Diagnostyki oraz Prezesa Prof. Jakuba Śwadźbę.

Konferencja miała na celu przede wszystkim podkreślenie roli diagnostów laboratoryjnych w systemie opieki zdrowotnej, a także promocję nowych technologii i metod diagnostycznych. Wydarzenie było doskonałym miejscem do wymiany doświadczeń, między specjalistami diagnostyki laboratoryjnej. Bogaty program konferencji, pozwolił na poszerzenie wiedzy i zdobycie nowych umiejętności, z zakresu różnych dziedzin medycyny laboratoryjnej.

Konferencja odbyła się z udziałem władz WUM prof. dr hab. Piotra Lulińskiego Dziekana Wydziału Farmaceutycznego, prof. dr hab. Olgi Ciepieli. Wśród zaproszonych gości, znaleźli się także konsultant wojewódzkiego ds. diagnostyki laboratoryjnej dr n. farm. Monika Jabłonowska i przedstawiciele KRDL. W tym roku po raz pierwszy patronatem wydarzenie objął Wojewoda Mazowiecki Mariusz Frankowski. 

Program konferencji z dn. 11.05.2024 r. 

Pismo Wojewody Mazowieckiego

Diagnostom laboratoryjnym dziękujemy za ich pracę i składamy najlepsze życzenia.

 

/06