e-Lab- laboratoryjny system informatyczny

Każda nowoczesna firma musi dostosować się do zmieniającego się otoczenia oraz rosnących oczekiwań Klientów. Jest to szczególnie istotne w wymagającej najwyższego profesjonalizmu i gwarancji jakości branży, jaką jest ochrona zdrowia. Dlatego stworzyliśmy system informatyczny e-Lab.

strona internetowa

e-Lab

O naszym systemie

Najwyższa jakość badań

System e-Lab wspiera zarządzanie laboratorium i procesem analitycznym na niespotykanym do tej pory poziomie. Między innymi dotyczy to całego kompleksu zagadnień związanych z jakością (walidacja dwustopniowa, procedury ISO 9001, karty kontrolne, kontrola zewnątrz i wewnątrz laboratoryjna).

Pełna kontrola logistyki próbki i wyniku

Program pozwala precyzyjnie śledzić próbkę w przebiegu całego procesu analitycznego (od przyjęcia do zmagazynowania), co minimalizuje ryzyko wystąpienia błędu. System kontroluje tez proces po-analityczny monitorując dystrybucję  wyników (zapisywane jest m.in. kto, kiedy i w jaki sposób wydał wynik).

100% bezpieczeństwa danych

Dostęp do e-Labu wymaga posiadania indywidualnego konta dostępowego, do którego przypisane są stosowne uprawnienia. Wyklucza to dostęp osób niepowołanych oraz wykonanie  niepożądanych operacji na danych. System jest odporny na awarie. Pełna ochrona danych jest gwarantowana przez technologię ORACLE.

Sprawniejsza obsługa Klienta

Uniwersalność systemu i ilość możliwych do przechowania i przetwarzania danych to lepsza obsługa Klienta, możliwość szybkiego udzielenia precyzyjnych odpowiedzi na pytania i dostosowanie warunków współpracy  do indywidualnych oczekiwań (np. indywidualne raporty i zestawienia).

Zgodność z normami jakości i przepisami

e-Lab już dziś spełnia rygorystyczne wymagania nowych przepisów i regulacji dot. kontroli jakości w diagnostyce laboratoryjnej, a w szczególności: wydajnością baz danych, maksymalna automatyzację procesów, bezpiecznej archiwizacji danych, elastyczne dostosowanie bazy.

Udogodnienie dla Lekarza

Wygodny i szybki dostęp do wyników badań, od momentu ich zatwierdzenia w laboratorium.
Do przeglądania wyników przez internet wystarczy zwykła przeglądarka (Chrome, Safari, Mozilla Firefox).

funkcje

Co umożliwia e-Lab

Wyszukiwarka wyników

Wyszukiwarka wyników posiada intuicyjny interface w języku polskim. Jego używanie wymaga jedynie krótkiego szkolenia zapewnianego przez przedstawiciela Diagnostyki. Wyszukiwarka jest zaprojektowana tak, aby maksymalnie ułatwić pracę Lekarza.

Przejrzyste wykresy DeltaCheck

Funkcja to oferuje przejrzyste wykresy prezentujące zmianę parametrów danego Pacjenta w czasie, co znacząco ułatwia proces postępowania lekarskiego, a w szczególności monitorowania terapii.

Zdalne serwisowanie

Rozwiązywanie ewentualnych problemów w działaniu programu odbywa się zdalnie przez Internet. Pozwala to na szybka i niekłopotliwą obsługę.

Możliwość zdalnego zlecania badań

Kontrahent Diagnostyki  ma też możliwość samodzielnego, zdalnego rejestrowania badań dla swoich Pacjentów. Korzyścią takiego rozwiązania jest maksymalna zgodność danych personalnych Pacjentów oraz zleconych badań. Ułatwiona jest również weryfikacja zleceń.

Cyfryzacja

System obsługuje standardowo stosowany w oprogramowaniu medycznym protokół HL7. Pozwala również na komunikację za pomocą dowolnego, innego protokołu. Pozwala to na importowanie wyników badań do elektronicznych kart Pacjenta lub innych baz danych placówki odbierającej wynik.

Dowolnie zdefiniowane raporty

e-Lab posiada  zaawansowane funkcje tworzenia raportów. Możliwe jest przygotowanie dowolnego zestawienia danych znajdujących się w bazie danych. Jest to przydatne do celów finansowo-księgowych, zarządczych czy naukowych.

Cybernetyka

Ponieważ na serwerach przechowywane są oryginały wyników badań a baza danych ORACLE daje 100% pewności bezpieczeństwa, istnieje możliwość rezygnacji z archiwizacji papierowej.

Fakturowanie

System automatycznie wystawia faktury według daty wykonania badania.